Droga na Gonne Małe

29.03.2023 podpisaliśmy umowę na kolejną dużą inwestycję. Niebawem wykonawca rozpocznie „Przebudowę drogi w…

zdjęcia inwestycji

Przedstawiamy kilka większych i mniejszych inwestycji, które obecnie są realizowane na terenie miasta. Pows…

na zdjęciu rękaw munduru żołnierskiego z flagą Polski

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia   28   marca 2023 roku o kwalifikacji wojsko…

logo Pojezierze Razem

Szanowni Państwo, w zakładce „Nabory wniosków PROW” pojawiły się ogłoszenia o naborach:

1) 1/2023 w…

plakat informacyjny Pojezierze razem

Problem z wypełnieniem wniosku? Zapraszamy na szkolenie!

Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM za…

DOFINANSOWANIE DO USUWANIA AZBESTU
Azbest

W dniu 07 lipca 2022r. podpisaliśmy umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Barwice - rok 2022. W ramach ww. dofinansowania Gmina Barwice otrzyma 22.968,00 zł na usunięcie i unieszkodliwienie 48,51 Mg wyrobów zawierających azbest.

W celu realizacji warunków umowy dotacji w wyniku zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze zapytania ofertowego poniżej 130 000 zł na podstawie zarządzenia Nr 219/2021 Burmistrza Barwic z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty

130 000 zł w dniu 28 lipca 2022r. Gmina Barwice podpisała umowę z Firmą Usługowo - Handlową Anna Żmuda - Trzebiatowska, ul. Górna 17, 77-200 Miastko na usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice.