Serce na nakrętki

Po kilku tygodniach nieobecności na Plac Wolności wróciło serduszko na nakrętki. Serce wymagało odmalowania…

Żywność z Banku Żywności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach informuje, że w dniach 19-29.04.2021r. będzie wydawana…

Od lewej kierowca Marek Halec oraz asystent Zuzanna Stupak

Już ponad tydzień trwa realizacja usługi door-to-door. Coraz więcej chętnych dzwoni pod specjalny numer tel…

Syreny alarmowe

Na mocy §10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania s…

Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw

Webinarium: „ Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw – Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe pr…

10 kwietnia - zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Plakat informacyjny dotyczący zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Prosimy o zapoznanie się z wyznaczonymi miejscami zbiórki odpadów wielkogabarytowych, które będą odbierane 10 kwietnia 2021r. od godz. 8:00

Teren wiejski:
Borzęcino – k. świetlicy wiejskiej
Białowąs- k. świetlicy wiejskiej
Chłopowo – przy przystanku autobusowym – tak aby nie zaśmiecać działki sąsiedniej (prywatnej)
Gwiazdowo- boisko
Chwalimki – k. kiosku
Gonne Małe – k. przystanku autobusowego
Przybkówko – między placem zabaw, a blokiem
Jeziorki – centrum wsi k. pętli autobusowej
Kłodzino – k. świetlicy wiejskiej
Cybulino – k. tablica ogłoszeń
Knyki – k. świetlicy wiejskiej
Łeknica – k. przystanku autobusowego
Smuga – w centrum wsi
 Lubostronie- k. przystanku autobusowego
 Nowe Koprzywno – k. przystanku autobusowego
 Parchlino – k. świetlicy wiejskiej
 Luboradza – zakręt przy skrzynkach pocztowych
 Nowy Chwalim – k. przystanku autobusowego
 Ostropole – k. pierwszego przystanku (za drogą na Kiełpino), k. przystanku naprzeciwko dawnego cmentarza
Ostrowąsy – przy świetlicy wiejskiej na parkingu
 Piaski- 150 m. od świetlicy wiejskiej w stronę Kłodzina
 Polne – k. przystanku autobusowego
 Przybkowo – k. skrzynek pocztowych w centrum
 Stary Chwalim – k. krzyża, k. straży pożarnej, k. leśniczówki
 Górki- k. przystanku autobusowego
 Wiele – k. krzyża
 Stary Grabiąż – k. świetlicy wiejskiej
 Sulikowo – k. przepompowni
 Kaźmierzewo – k. przepompowni
 Tarmno – w centrum wsi, koło dębu
 Uradz – koło placu zabaw

Miejsca zbiórki –Miasto Barwice:
1. „Zielone Osiedle” – plac przy biurze Spółdzielni Mieszkaniowej;
2. plac przy pojemnikach na odpady (przy bloku na ul. Wojska Polskiego 72);
3. plac przy pojemnikach na odpady (przy blokach ul. Pomorska 6,4,2,8);