Remont ścieżki "Pętelka"

Trwają prace związane z naprawą nawierzchni drogi gruntowej będącej fragmentem szlaku nordic walking „Pętel…

Prace przygotowujące grunt do montażu lamp ledowych

Trwają prace będące efektem podpisanej w 2020 r. umowy pomiędzy Gminą Barwice a Energą Oświetlenie Sp. z o.…

Przedstawiciele Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodniopomorskie"

23.06.2022 r. w Koszalinie odbyła się konferencja Krajowego Zasobu Nieruchomości w trakcie, której sześć za…

Ścieżka rowerowa w gminie Barwice

Inwestycja pn. „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w granic…

Zakończenie roku szkolnego klas ósmych

21.06.2022 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego tegorocznych absolwentów Szkoły Podstawowej…

17 milionów złotych trafi do gminy Barwice na remont drogi wojewódzkiej 171 
Droga wojewódzka nr 171

 Województwo Zachodniopomorskie zabezpieczyło w budżecie o 30 milionów złotych więcej na remonty dróg wojewódzkich. Decyzję tę zaaprobował Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Dla Barwic oznacza to długo wyczekiwany remont drogi wojewódzkiej nr 171 na odcinku Barwice – Polne. Inwestycję oszacowano na 17 milionów złotych. 

Mieszkańcy zgłaszają zapotrzebowanie na remont drogi. Obecnie jej stan jest opłakany ale na szczęście niebawem się to zmieni. 

Składamy serdeczne podziękowania władzom województwa, które udało się przekonać do tego, aby jak najszybciej uruchomić środki na niezbędny remont zniszczonego fragmentu naszej drogi wojewódzkiej.