Wyremontowana droga w Starym Chwalimiu

W Starym Chwalimiu dobiega końca długo wyczekiwany remont dziurawej drogi do budynku mieszkalnego nr 55 w m…

Remont kuchni w pomieszczeniach Klubu Seniora

Czym jest Klub seniora? To miejsce spotkań osób starszych. Oferuje nie tylko towarzystwo w podobnym wieku,…

Znak kierunkowy z nazwą ulica Ogrodowa

Firma DOMAR kończy prace przy „Przebudowie dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz O…

Chór Chwytaj dzień na scenie w trakcie występu

W sobotę 16 października świętowaliśmy Jubileusz Chóru Chwytaj Dzień, który już od 10 lat działa w struktur…

Uśmiechnięta dziewczynka w okularach korzystająca z komputera

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów…

253 710,00 zł na cyfryzację urzędu
Burmistrz Mariusz Kieling z symbolicznym czekiem z programu "Cyfrowa Gmina"

8 października br. w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyło się spotkanie dotyczące wsparcia finansowego samorządów w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. Burmistrz Mariusz Kieling odebrał symboliczny czek na kwotę 253 710,00 zł. Organizatorami spotkania byli Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker, poseł na Sejm RP Czesław Hoc oraz Wicewojewoda Zachodniopomorski Tomasz Wójcik. 

Otrzymane wsparcie finansowe posłuży do Cyfryzacji urzędu i jednostek podległych  poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.