na zdjęciu prace związane z wymianą lamp na ledy

W ramach współpracy z Gminą Barwice Energa Oświetlenie Sp. z o.o.  przeprowadza modernizację oświetlenia ul…

na zdjęciu dłonie z węglem

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bar…

na zdjęciu odcinek drogi 11

Dzięki współpracy Gminy Barwice z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego o…

na zdjęciu Z-ca Burmistrza Barwic Robert Zborowski i Andrzej Werner

W dniu 17.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach  miało miejsce podpisanie umowy na realizacj…

Podpisanie umowy w ramach FRPA

W dniu dzisiejszym w ogrodach Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się uroczystość podpisania umów w ra…

29 maja obchodziliśmy Dzień Działacza Kultury
Dyrektor OKiT Dorota Niedziela wraz główną księgowa OKiT Moniką Marud Bryszewską

Z tej okazji w trakcie XXI Zachodniopomorskiego Przeglądu Sygnałów Myśliwskich, który odbył się w ostatnią sobotę Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Piotrem Małkiem złożyli życzenia dla dyrekcji, pracowników oraz wszystkich osób zaangażowanych w działalność Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach. 

Francuski pisarz André Malraux powiedział: „Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie”. Naszym przyjaciołom z OKiT składamy najlepsze życzenia. Wielu pozytywnych wrażeń, wytrwałości i siły oraz satysfakcji płynącej z tej pracy.