Występ chóru Chwytaj Dzień w trakcie Dni Barwic

28 lipca Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podpisał umowę z Burmistrzem Barwic Mariuszem Kielingi…

Widok na mostek w ogrodzie laureata konkursu

W kategorii Posesja w mieście I miejsce zajął - Marcin Noga II miejsce zajęła – Halina Drozdek

W kat…

Podpisanie umowy z udziałem Wicemarszałka WZ Stanisława Wziątka przed remizą OSP Barwice

Dziś w ramach Grantów Strażackich została podpisana umowa przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego…

Wokaliści na scenie

W tym roku Dni Barwic były wyjątkowe, bo połączone z obchodami jubileuszu XX–lecia Zachodniopomorskiego Prz…

Screen strony Nice Town

Zapominasz wystawić kosz z odpadami? 🙋 Chcesz być informowany o awariach? 🔧 Chcesz abyśmy pamiętali za Cieb…

40 000 tys. dofinansowania na "Budowę stacji meteorologicznej na terenie gminy Barwice"
Burmistrz Barwic i Marszałek Stanisław Wziątek

Dzisiaj, 19 lipca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach Burmistrz Mariusz Kieling podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Stanisława Wziątka na dofinansowanie zadania „Budowa stacji meteorologicznej na terenie gminy Barwice” dzięki pilotażowemu  projektowi „Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim”.

Zgodnie z podpisaną umową jeszcze w tym roku w obrębie miejscowości Śmilcz zainstalowana zostanie stacja meteorologiczna, której zadaniem będzie pomoc rolnikom między innymi w dokumentowaniu wpływu braku wody na drastyczny spadek plonów.

Ma ona za zadanie dostarczać informacji o sytuacji pogodowej, m.in. o:

- kierunku i prędkości wiatru,

- temperaturze powietrza, temperaturze przygruntowej i gruntu,

- wilgotności względnej powietrza,

- opadach atmosferycznych,

- ciśnieniu atmosferycznym.

Pozyskane dane pogodowe pozwolą podjąć rolnikom i sadownikom lepsze decyzje co do tego, kiedy lub ile nawadniać; dotyczące terminu sadzenia, czy nawożenia oraz doboru optymalnego czasu i miejsca zabiegów ochronnych.

Szacowany koszt inwestycji to 58 425,00 zł, z czego 40 000,00 zł to dotacja jaką otrzymała nasza gmina.