na zdjęciu Z-ca Burmistrza Barwic, Prezes BAS-u oraz Lokalny Animator Sportu

Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski przekazał na ręce Prezes BAS-u Karoliny Bujak-Kruszyny i Wicepr…

na zdjęciu plakat o nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, że dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nr 3 w Barwicach (Urząd Miejski, ul. Zwycięzcó…

Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 29 marca 2023 r. ( środa ) o godz. 13:00  odbędzie się LVI sesja Rady Miejskiej  w Barwicach w Sali…

Zdjęcie budowy targowiska w Barwicach z lotu ptaka

O bieżących inwestycjach opowiada Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski.  ➡️Przebudowa ulic w Barwica…

Tablica informacyjna

Media społecznościowe mają moc. Jesteśmy małym środowiskiem i bardzo szybko udało się ustalić kto „przyozdo…

Absolutorium oraz wotum zaufania dla Burmistrza Barwic
Burmistrz Barwic Mariusz Kieling i  Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Edward Trejnis

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Barwicach radni udzielili Burmistrzowi Barwic Mariuszowi Kielingowi absolutorium oraz wotum zaufania za rok 2020.
Jest to wyraz akceptacji dla działań Burmistrza, przyczyniających się do rozwoju gminy oraz polepszających jakość życia jej mieszkańców.  Działania te zostały zawarte w „Raporcie o stanie gminy Barwice za rok 2020”. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy.
Z kolei udzielenie absolutorium oznacza iż Rada Miejska w Barwicach w pełni akceptuje działania Burmistrza Barwic w kwestii finansów publicznych.