walec na polnej drodze

Trwają prace mające na celu przywrócenie do użytkowania

tzw. łącznika ul. Małej i ul. Bol. Chrobrego…

teren parku miejskiego gdzie powstaje plac zabaw

W parku miejskim trwają prace przy powstaniu

nowoczesnego placu zabaw.

Termin realizacji inwe…

logo z kwiatkami działaj lokalnie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii

Stacja meteorologiczna

Wczoraj informowaliśmy, że wykonawca instaluje stację meteorologiczną dla Instytutu Meteorologii i Gospodar…

Rozładunek elementów placu zabaw

Jesteśmy coraz bliżej oddania jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji. Zwłaszcza nasi najmłodsi miesz…

AKCJA KASTRACJA
plakat informacyjny o akcji Zwierzowa Akcja Kastracja

Zapraszamy właścicieli zwierząt domowych do udziału w kolejnej edycji Zwierzowa AkcjaKastracja 
z Fundacją ZWIERZ! W ramach akcji można skorzystać z darmowej kastracji i jednocześnie 
oznakowania swojego psa lub kota mikrochipem. 
O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku.