Wyremontowana droga w Starym Chwalimiu

W Starym Chwalimiu dobiega końca długo wyczekiwany remont dziurawej drogi do budynku mieszkalnego nr 55 w m…

Remont kuchni w pomieszczeniach Klubu Seniora

Czym jest Klub seniora? To miejsce spotkań osób starszych. Oferuje nie tylko towarzystwo w podobnym wieku,…

Znak kierunkowy z nazwą ulica Ogrodowa

Firma DOMAR kończy prace przy „Przebudowie dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz O…

Chór Chwytaj dzień na scenie w trakcie występu

W sobotę 16 października świętowaliśmy Jubileusz Chóru Chwytaj Dzień, który już od 10 lat działa w struktur…

Uśmiechnięta dziewczynka w okularach korzystająca z komputera

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów…

AKTUALIZACJA ZASAD APLIKOWANIA O ŚRODKI W RAMACH NABORU "GRANTY PPGR" - TERMIN 15.10.2021‼️‼️‼️
Laptop i napis AKTULIZACJA

Na stronie CPCP pokazała się aktualizacja dotycząca  zmiany dokumentacji konkursowej. Zgodnie z aktualizacją zlikwidowano załącznik nr 10, w którym wymienione były miejscowości, z których mieszkańcy mogli składać wnioski o komputery. Po zmianie do aplikowania o środki uprawnione są wszystkie gminy które uzyskają pozytywną opinię KOWR  lub uzyskały takową w ramach programu wsparcia gmin PPGR RFIL w zakresie występowania zlikwidowanego PPGR na obszarze danej gminy (taką gminą jest Gmina Barwice). 

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów pełnoletnich) , które spełnia wszystkie kryteria określone w oświadczeniu (Załącznik 7 lub 8 ) t.j.: (zamieszkuje miejscowość gdzie niegdyś funkcjonowało PGR, jest członkiem rodziny byłych pracowników PGR) - wypełnij oświadczenie weź udział w konkursie „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. 

W ramach projektu może zostać sfinansowany zakup sprzętu (komputer stacjonarny lub laptop lub tablet) oraz dostęp do Internetu.
Zainteresowane i uprawnione osoby składają następujące dokumenty:
1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
2. Załącznik 7 (wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej)
3. Załącznik 8 (wypełnia pełnoletni uczeń, którego dotyczy oświadczenie)
4. Oświadczenie o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia usług dostępu do internetu. 

.
Termin składania dokumentów:
15.10.2021 r. do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barwicach.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Informacji udziela: 
Aleksandra Kuśmierek 94 713 75 13 e-mail: a [dot] kusmierek at um [dot] barwice [dot] pl