Serce na nakrętki

Po kilku tygodniach nieobecności na Plac Wolności wróciło serduszko na nakrętki. Serce wymagało odmalowania…

Żywność z Banku Żywności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach informuje, że w dniach 19-29.04.2021r. będzie wydawana…

Od lewej kierowca Marek Halec oraz asystent Zuzanna Stupak

Już ponad tydzień trwa realizacja usługi door-to-door. Coraz więcej chętnych dzwoni pod specjalny numer tel…

Syreny alarmowe

Na mocy §10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania s…

Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw

Webinarium: „ Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw – Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe pr…

Aktualne remonty i inwestycje
Remont drogi na ulicy Pomorskiej

Trwa realizacja wymiany nakładek bitumicznych na barwickich ulicach. W dniu dzisiejszym prace przygotowawcze przeniosły się z ulicy Łąkowej na ulicę Kościuszki. Realizacja inwestycji potrwa kilka tygodni. Wykonawcą zadania jest firma Colas Polska Sp. z o.o. z Palędzia. Koszt to 195 tys złotych. 

Jednocześnie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę do „Opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej na przebudowę drogi/ulicy Polnej w Barwicach”. Planowana inwestycja przewiduje wymianę nawierzchni drogi, budowę chodników po dwóch stronach oraz kanalizacji deszczowej. Długość wyremontowanego odcinka wyniesie ok 600 m - od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego. Dokumentacja projektowo budowalna pozwoli nam w niedalekiej przyszłości aplikować o środki zewnętrzne, którymi zasilimy planowaną inwestycję.