Występ chóru Chwytaj Dzień w trakcie Dni Barwic

28 lipca Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podpisał umowę z Burmistrzem Barwic Mariuszem Kielingi…

Widok na mostek w ogrodzie laureata konkursu

W kategorii Posesja w mieście I miejsce zajął - Marcin Noga II miejsce zajęła – Halina Drozdek

W kat…

Podpisanie umowy z udziałem Wicemarszałka WZ Stanisława Wziątka przed remizą OSP Barwice

Dziś w ramach Grantów Strażackich została podpisana umowa przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego…

Wokaliści na scenie

W tym roku Dni Barwic były wyjątkowe, bo połączone z obchodami jubileuszu XX–lecia Zachodniopomorskiego Prz…

Screen strony Nice Town

Zapominasz wystawić kosz z odpadami? 🙋 Chcesz być informowany o awariach? 🔧 Chcesz abyśmy pamiętali za Cieb…

Ankieta dla mieszkańców
Logowanie CWD

Gmina Barwice jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Partnerstwo Powiatu Szczecineckiego”, które obejmuje wszystkie gminy powiatu szczecineckiego. Proszę o wypełnienie ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa. Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.
Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. W ramach Partnerstwa  przygotowujemy obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa aby wspólnie starać się o fundusze pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem. 
 

Ankieta będzie aktywna w dniach: 25 stycznia 2021 r. do 07 lutego 2021 r. 

Można ją wypełnić elektronicznie: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97r9lvc lub pobrać załącznik, wypełnić i złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice lub wysłać pocztą tradycyjną na wskazany adres. 

Logowanie CWD

 

Do pobrania
Załącznik Size
Ankieta dla mieszkańców.docx 176.42 KB