Nieruchomość

Gmina Barwice kupi lokal mieszkalny o minimalnej powierzchni 60 m² znajdujący się na terenie Gminy Barwice.…

Kurs logowanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku przedstawia nowy harmonogram Kursu Kw…

Plakat Granty Sołeckie 2021

W związku z organizacją V edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021”…

Plakat

Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska pop…

Logowanie Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki ins…

Ankieta dla mieszkańców
Logowanie CWD

Gmina Barwice jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Partnerstwo Powiatu Szczecineckiego”, które obejmuje wszystkie gminy powiatu szczecineckiego. Proszę o wypełnienie ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa. Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.
Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. W ramach Partnerstwa  przygotowujemy obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa aby wspólnie starać się o fundusze pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem. 
 

Ankieta będzie aktywna w dniach: 25 stycznia 2021 r. do 07 lutego 2021 r. 

Można ją wypełnić elektronicznie: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97r9lvc lub pobrać załącznik, wypełnić i złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice lub wysłać pocztą tradycyjną na wskazany adres. 

Logowanie CWD

 

Do pobrania
Załącznik Rozmiar
Ankieta dla mieszkańców.docx 176.42 KB