Droga na Gonne Małe

29.03.2023 podpisaliśmy umowę na kolejną dużą inwestycję. Niebawem wykonawca rozpocznie „Przebudowę drogi w…

zdjęcia inwestycji

Przedstawiamy kilka większych i mniejszych inwestycji, które obecnie są realizowane na terenie miasta. Pows…

na zdjęciu rękaw munduru żołnierskiego z flagą Polski

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia   28   marca 2023 roku o kwalifikacji wojsko…

logo Pojezierze Razem

Szanowni Państwo, w zakładce „Nabory wniosków PROW” pojawiły się ogłoszenia o naborach:

1) 1/2023 w…

plakat informacyjny Pojezierze razem

Problem z wypełnieniem wniosku? Zapraszamy na szkolenie!

Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM za…

„Budowa nowego parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Stary Chwalim.
na zdjęciu Z-ca Burmistrza Barwic Robert Zborowski i Andrzej Werner

W dniu 17.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach 
miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania 
pn. „Budowa nowego parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Stary Chwalim.”

Wykonawcą inwestycji jest firma DROBUD Andrzej Werner z Rzeczenicy. 
Wartość umowy to 253 762,63 zł. 
Umowny termin wykonania inwestycji to 4 miesiące od dnia podpisania umowy.