Droga na Gonne Małe

29.03.2023 podpisaliśmy umowę na kolejną dużą inwestycję. Niebawem wykonawca rozpocznie „Przebudowę drogi w…

zdjęcia inwestycji

Przedstawiamy kilka większych i mniejszych inwestycji, które obecnie są realizowane na terenie miasta. Pows…

na zdjęciu rękaw munduru żołnierskiego z flagą Polski

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia   28   marca 2023 roku o kwalifikacji wojsko…

logo Pojezierze Razem

Szanowni Państwo, w zakładce „Nabory wniosków PROW” pojawiły się ogłoszenia o naborach:

1) 1/2023 w…

plakat informacyjny Pojezierze razem

Problem z wypełnieniem wniosku? Zapraszamy na szkolenie!

Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM za…

Chodnik na Placu A. Mickiewicza
na zdjęciu powstający chodnik na Placu A. Mickiewicza w Barwicach

W ramach współpracy Gminy Barwice i Firmy Freyssinet Polska Sp. z o.o. 
(Generalnego Wykonawcy zadania pn. „Rozbiórka i budowa mostu w m. Barwice 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 171 w km 30+379”) 
powstaje chodnik na Placu A. Mickiewicza w Barwicach.