walec na polnej drodze

Trwają prace mające na celu przywrócenie do użytkowania

tzw. łącznika ul. Małej i ul. Bol. Chrobrego…

teren parku miejskiego gdzie powstaje plac zabaw

W parku miejskim trwają prace przy powstaniu

nowoczesnego placu zabaw.

Termin realizacji inwe…

logo z kwiatkami działaj lokalnie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii

Stacja meteorologiczna

Wczoraj informowaliśmy, że wykonawca instaluje stację meteorologiczną dla Instytutu Meteorologii i Gospodar…

Rozładunek elementów placu zabaw

Jesteśmy coraz bliżej oddania jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji. Zwłaszcza nasi najmłodsi miesz…

Darz Bór
Logo ZPSM

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XXI Zachodniopomorskim Przeglądzie Sygnałów Myśliwskich o Statuetkę Niedźwiedzia Barwickiego w dniu 28 maja 2022r. Tegoroczny przegląd odbędzie się stacjonarnie w Ośrodku Kultury i Turystyki w Barwicach. Bieżące komunikaty będą przekazywane za pośrednictwem:
1. Strony internetowej Ośrodka Kultury i Turystyki www.okitbarwice.naszgok.pl
2. Strony internetowej http://muzyka.mysliwska.pl/ 
      

Zapraszamy do wzięcia udziału w przeglądzie solistów oraz zespoły sygnalistów myśliwskich. Przegląd odbędzie się w następujących kategoriach:
• indywidualna klasa  D, C, B, A, leśnicy
• kategoria zespołowa  klasa  D ,C, B, A, G
          
Wylosowane zestawy konkursowe zostaną ogłoszone na w/w stronach w dniu 20 maja 2022r.

Karty zgłoszenia należy przesłać do 25 maja 2022 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zpsm-b at wp [dot] pl lub pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Kultury i Turystyki ul. Wojska Polskiego 15, 78-460 Barwice tel/fax 94 373 60 25.  Zgłoszenie po terminie dyskwalifikuje w udziale  XXI Zachodniopomorskiego Przeglądu Sygnałów Myśliwskich. Decyduje data wpływu zgłoszenia do sekretariatu.

Komitet Organizacyjny:
Urząd Miejski w Barwicach
Polski Związek Łowiecki ZO Koszalin
Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach