Nieruchomość

Gmina Barwice kupi lokal mieszkalny o minimalnej powierzchni 60 m² znajdujący się na terenie Gminy Barwice.…

Kurs logowanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku przedstawia nowy harmonogram Kursu Kw…

Plakat Granty Sołeckie 2021

W związku z organizacją V edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021”…

Plakat

Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska pop…

Logowanie Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki ins…

Do 15 lutego można zgłaszać uwagi do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej!
Plakat

Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz. 
Dokumenty te dostępne są na stronie: www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przypominamy-do-15-lutego-mozna-zglaszac-uwagi-do-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej