Wyremontowana droga w Starym Chwalimiu

W Starym Chwalimiu dobiega końca długo wyczekiwany remont dziurawej drogi do budynku mieszkalnego nr 55 w m…

Remont kuchni w pomieszczeniach Klubu Seniora

Czym jest Klub seniora? To miejsce spotkań osób starszych. Oferuje nie tylko towarzystwo w podobnym wieku,…

Znak kierunkowy z nazwą ulica Ogrodowa

Firma DOMAR kończy prace przy „Przebudowie dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz O…

Chór Chwytaj dzień na scenie w trakcie występu

W sobotę 16 października świętowaliśmy Jubileusz Chóru Chwytaj Dzień, który już od 10 lat działa w struktur…

Uśmiechnięta dziewczynka w okularach korzystająca z komputera

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów…

Dobiegają końca prace przy przebudowie zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 172
Przebudowa zjazdu do Silikatów - wylana nawierzchnia asfaltowa

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych INFRABUD Sp. z o.o., kończy prace związane z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 172, w kierunku przedsiębiorstwa Silikaty Szlachta zakład Barwice. Oprócz zjazdu, wykonano nawierzchnię asfaltową do budynków mieszkalnych sąsiadujących z przedsiębiorstwem, znajdujących się przy drodze wewnętrznej dz. Nr. 5/54. Koszt inwestycji to 134.992,50 zł.