Droga na Gonne Małe

29.03.2023 podpisaliśmy umowę na kolejną dużą inwestycję. Niebawem wykonawca rozpocznie „Przebudowę drogi w…

zdjęcia inwestycji

Przedstawiamy kilka większych i mniejszych inwestycji, które obecnie są realizowane na terenie miasta. Pows…

na zdjęciu rękaw munduru żołnierskiego z flagą Polski

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia   28   marca 2023 roku o kwalifikacji wojsko…

logo Pojezierze Razem

Szanowni Państwo, w zakładce „Nabory wniosków PROW” pojawiły się ogłoszenia o naborach:

1) 1/2023 w…

plakat informacyjny Pojezierze razem

Problem z wypełnieniem wniosku? Zapraszamy na szkolenie!

Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM za…

Dodatek węglowy
na zdjęciu dłonie z węglem

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach informuje, iż będzie realizował zadanie zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.

Na stronie FB Urzędu Miejskiego w Barwicach oraz aplikacji NICE TOWN poinformujemy o miejscu i dacie przyjmowania wniosków na w/w świadczenie tak, aby uniknąć długich kolejek oczekiwania na obsługę.

Nadmieniamy, iż z Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022r. określa wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Tut. Ośrodek oczekuje na realizację wykonania zamówienia druków, które zostało złożone w drukarni. Prosimy Państwa w zaistniałej sytuacji o cierpliwość i oczekiwanie na dalsze informacje.