Serce na nakrętki

Po kilku tygodniach nieobecności na Plac Wolności wróciło serduszko na nakrętki. Serce wymagało odmalowania…

Żywność z Banku Żywności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach informuje, że w dniach 19-29.04.2021r. będzie wydawana…

Od lewej kierowca Marek Halec oraz asystent Zuzanna Stupak

Już ponad tydzień trwa realizacja usługi door-to-door. Coraz więcej chętnych dzwoni pod specjalny numer tel…

Syreny alarmowe

Na mocy §10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania s…

Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw

Webinarium: „ Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw – Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe pr…

Działaj! Sięgnij po mikrodotacje
Plakat programu Społecznik

Informujemy,  że dzisiaj  ruszyły nabory wniosków na realizacje mikrodotacji (I filar) oraz regionalnych inicjatyw obywatelskich (II filar) w ramach Programu Społecznik na lata 2019-2021.

Zapraszamy fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, osp, wopr-y, koła gospodyń wiejskich oraz inne organizacje pozarządowe, a także grupy nieformalne (min. 3 osoby pełnoletnie) do zapoznania się ze szczegółami programu oraz składania wniosków.

Mikrodotacje (tzw. I filar) – dofinansowanie do 4 tys. zł na działania lokalne.

Regionalne inicjatywy obywatelskie (tzw. II filar) – dofinansowanie do 10 tys. zł na działania o zasięgu powiatowym i regionalnym.

Więcej informacji na : https://spolecznik.karrsa.eu