Serce na nakrętki

Po kilku tygodniach nieobecności na Plac Wolności wróciło serduszko na nakrętki. Serce wymagało odmalowania…

Żywność z Banku Żywności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach informuje, że w dniach 19-29.04.2021r. będzie wydawana…

Od lewej kierowca Marek Halec oraz asystent Zuzanna Stupak

Już ponad tydzień trwa realizacja usługi door-to-door. Coraz więcej chętnych dzwoni pod specjalny numer tel…

Syreny alarmowe

Na mocy §10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania s…

Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw

Webinarium: „ Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw – Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe pr…

Gmina Barwice skorzysta z rządowych programów mieszkaniowych
Wizualizacja przedstawiająca koncepcję budynku wielorodzinnego i 5 kontenerów mieszkalnych przy ul. Zielonej w Barwicach

Gmina Barwice na mocy uchwały Rady Miejskiej  przystąpiła do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. - związanej z uruchomieniem Programu Społecznego Budownictwa Czynszowego w ramach rządowego Programu Mieszkaniowego.

To  nowy program budowy społecznych mieszkań czynszowych. Oferta skierowana będzie do osób, które mają możliwość, w ramach wkładu własnego uiścić od  kilku do kilkunastu procent wartości mieszkania, a następnie opłacać umiarkowany czynsz. Ci, którzy pokryją co najmniej 20% kosztów budowy lokalu, będą mieli możliwość wykupu. Wiele osób nie może pozwolić sobie na zaciągnięcie zobowiązań w postaci kredytu hipotecznego lub wynajmować mieszkanie na zasadach komercyjnych. Ten program skierowany jest właśnie do nich. Istotne jest również, że przyszli lokatorzy będą mogli ubiegać się o rządowe dopłaty do czynszu, w ramach programu Mieszkanie na Start.

Drugą opcją w ramach Programu Mieszkaniowego, z której również będzie korzystała Gmina Barwice, jest Program Budownictwa Socjalnego i Komunalnego. Aktualnie jesteśmy w trakcie przygotowywania dwóch wniosków o dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Będziemy się starać o 80% dofinansowania inwestycji związanej z budową 18 lokali w budynku wielorodzinnym i 5 kontenerów mieszkalnych przy ul. Zielonej w Barwicach oraz o 80% dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania i wykonaniu remontu budynku w Starym Chwalimiu.

Zdjęcie przedstawia koncepcję budynku wielorodzinnego i 5 kontenerów mieszkalnych przy ul. Zielonej w Barwicach