Serce na nakrętki

Po kilku tygodniach nieobecności na Plac Wolności wróciło serduszko na nakrętki. Serce wymagało odmalowania…

Żywność z Banku Żywności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach informuje, że w dniach 19-29.04.2021r. będzie wydawana…

Od lewej kierowca Marek Halec oraz asystent Zuzanna Stupak

Już ponad tydzień trwa realizacja usługi door-to-door. Coraz więcej chętnych dzwoni pod specjalny numer tel…

Syreny alarmowe

Na mocy §10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania s…

Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw

Webinarium: „ Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw – Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe pr…

Gmina Barwice stoi przed decyzją dotyczącą czynszowego budownictwa mieszkaniowego
Logo KZN wraz z wizualizacją budownictwa czynszowego

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Radnych Rady Miejskiej w Barwicach z przedstawicielem Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) Specjalistą ds. Społecznego Budownictwa Czynszowego Panem Jakubem Pyżanowskim. Spotkanie jest konsekwencją działań podjętych przez włodarzy Barwic mających na celu zwiększenie ilości mieszkań. Jedno z takich działań ma swój początek 4 lutego 2021 r. kiedy to Burmistrz Barwic podpisał z Krajowym Zasobem Nieruchomości Porozumienie, intencją którego jest wspólne działanie na rzecz budowy mieszkań czynszowych. Podczas czwartkowego spotkania przedstawiciel KZN zaprezentował główne założenia rządowego Programu Społecznego Budownictwa Czynszowego oraz odpowiadał na pytania Radnych. 
Głównym celem Programu jest rozwój budownictwa mieszkaniowego na wynajem, w tym lokali mieszkalnych, do  których ustanowiono spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Program zakłada przystąpienie poszczególnych samorządów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Zachodniopomorskie” sp. z o.o., która to spółka będzie odpowiadała za budowę mieszkań. Gmina Barwice stoi przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do spółki i realizacji programu.

(Zdjęcie poglądowe przedstawiające Mieszkania Plus w Kępicach)