Przywitanie wszystkich zebranych przez Burmistrza Barwic Mariusza Kielinga

Ulica Kwiatowa  została przebudowany dzięki środkom pochodzącym z Funduszu Dróg Samorządowych, przekazanym…

Zdjęcie przedstawia budynek Urzędu Miejskiego w barwicach.

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

Na zdjęciu widzimy krople deszczu wpadającą do wody.

Od 1 lipca 2020 roku rusza nabór wniosków o dofinansowanie na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opado…

Informacja Sanepidu o bezpiecznych wakacjach.

Zdjęcia przedstawiają zasady bezpiecznego spędzania czasu korzystania z placów zabaw oraz kąpielisk w dobie…

Zdjęcie przedstawia apel Głównego Inspektora Pracy

Główny Inspektor Pracy informuje, aby zachować wszelkie stopnie ostrożności podczas żniw, ponieważ dzieciom…

Gmina Barwice została zaproszona do udziału w projekcie „Razem możemy więcej!”
Plakat programu Razem Możemy Więcej przedstawiający zdjęcie stojących tyłem i obejmujących się ludzi

Gmina Barwice została zaproszona do udziału w projekcie „Razem możemy więcej!” realizowanym przez Fundację Green Europe w Partnerstwie z Gminą Świdwin. Nasz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do udziału w nim wytypował 13 rodzin.  W ramach realizowanego zadania prowadzona jest superwizja dla pracowników socjalnych i asystentów rodzin, która pozwoli im polepszyć metody pracy, umożliwi szersze spojrzenie na problemy i pomoże znaleźć rozwiązania. Pierwsze spotkania odbyły się w połowie czerwca, kolejne zaplanowano na lipiec. Rodziny zakwalifikowane do projektu wezmą udział w wycieczce do MOSiR Aquapark Milenium w Kołobrzegu oraz do Muzeum Oręża Polskiego, która odbędzie się 27.06.2020 r.
Realizatorem projektu „Razem możemy więcej!” jest GOPS w Świdwinie oraz Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.