Napis Oświadczenie Burmistrza Barwic

W związku z pojawieniem się na terenie Barwic oraz w miejscowościach Gminy Barwi…

Droga gruntowa pod inwestycje w Starym Chwalimiu

Przedmiotowa inwestycja dotyczy wykonania nawierzchni wraz z budową odwodnienia drogowego i kanalizacji des…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Referat Finansowo - Budżetowy przypomina, że:

17.05.2021 r. upływa termin płatności: • drugiej raty…

Screen całej treści ogłoszenia

Informuję, że Gmina Barwice planuje pozyskać w 2021 r. środki na zadania z zakresu usuwania azbestu. Osoby…

Plakat przedstawiający kobietę oraz napis rachmistrz spisowy rozpocznie pracę w maju

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych, informujemy w jaki sposób można zweryfiko…

Harmonogram wydawania żywności
Żywność z Banku Żywności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach informuje, że w dniach 19-29.04.2021r. będzie wydawana żywność.

Harmonogram wydawania żywności przy ul. Woj. Polskiego (bloki – stara kotłownia)
1) 19.04.2021r. (PONIEDZIAŁEK) – Kłodzino, Cybulino, Białowąs, Łeknica, Nowa Łeknica, Lubostronie, Borzęcino, Kaźmierzewo.
2) 20.04.2021r. (WTOREK) – Chłopowo, Gwiazdowo, Parchlino, Przybkowo, Piaski, Ostrowąsy, Sulikowo.
3) 21.04.2021r. (ŚRODA) – Stary Chwalim, Nowy Chwalim, Górki, Jeziorki, Knyki, Chwalimki.
4) 22.04.2021r. (CZWARTEK) – Tarmno, Uradz, Trzemienko, Polne.
5) 23.04.2021r. (PIĄTEK) – Gonne Małe, Żdżar, Bądki, Stary Grabiąż, Wiele, Ostropole, Przybkówko.
6) 26-29.03.2021r. (PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK) - Barwice