Plakat informujący o dofinansowaniu programu "Ciepłe mieszkanie".

✅Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.441.500,00 zł na realizację programu Ciepłe Mieszkani…

Plakat informujący o myciu pojemników na odpady

Szanowni Mieszkańcy!!!!

Informujemy, że ATF Polska zaplanowała mycie pojemników na odpady zmieszane…

plakat informacyjny o wyborach samorządowych

Drodzy Mieszkańcy zbliżają się ważne wybory, które odbędą się 7️⃣ kwietnia. To doskonała okazja, abyście wy…

III Piknik Naukowy w Szkole Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w  Barwicach
Na zdjęciu Dyrektor Szkoły Małgorzata Krawczyk - Figlarz, Burmistrz Barwic Mariusz KIeling i Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek

W dniu 1 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Barwicach po raz trzeci został zorganizowany Piknik Naukowy. 
Tego dnia o godz. 9.00 cała społeczność szkolna zebrała się w hali sportowej. Uroczystego otwarcia Pikniku Naukowego 
dokonała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Barwicach p. Małgorzata Krawczyk-Figlarz.

Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Barwic – p. Mariusz Kieling, Zastępca Burmistrza – p. Robert Zborowski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej – p. Piotr Małek, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty w Szczecinie – p. Bogusław Ogorzałek, Dyrektor CUW –
p. Jacek Maciejewski, Dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku - p. Radosław Wąs, Dyrektor Ośrodka Kultury i Turystyki
w Barwicach - p. Dorota Niedziela, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej p. Adam Kawa z pracownikami i podopiecznymi, Przedstawiciel Rady Rodziców –
p. Cezary Kazirod.

Pani Dyrektor powitała przybyłych gości, rodziców, grono pedagogiczne SP Barwice, a szczególnie gorąco uczniów, którym z okazji Dnia Dziecka życzyła dużo zdrowia, radości każdego dnia, odwagi i zapału do odkrywania nowych wyzwań i realizacji marzeń.
 
Zapowiedziała atrakcje, które czekają  ich w tym dniu, a także podziękowała wszystkim nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie Pikniku Naukowego.

Od godz. 9.30 do godz. 12.30 wszyscy uczniowie mogli aktywnie spędzać czas w atmosferze zabawy, biorąc udział w różnorakich zajęciach, 
które przybliżały świat nauki, pomagały sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności. W hali sportowej odbywały się zajęcia ekologiczne 
z pracownikami Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku, zabawy z robotami – photonami (Photonowy Football), 
ozobotami, a także okularami VR i drukarką 3D, które zostały zakupione w ramach programu Laboratoria przyszłości. 
Można było również poczuć się jak żeglarz w symulatorze łodzi. 
Oprócz tego w salach lekcyjnych uczniowie poznawali ciekawostki na temat pracy mózgu i wynalazków, uczestniczyli w zabawach logopedycznych, 
grach dydaktycznych dotyczących przyrody, geografii, historii, a także mogli sprawdzić swoje umiejętności logicznego myślenia w rozgrywkach matematycznych 
(Matematyczny Olimpijczyk, Kodowanie na dywanie i Modelowanie matematyczne). Ponadto dla starszych uczniów został zorganizowany wykład on-line pt. 
Gatunki rodzime i obce jako wskaźniki zmian klimatu, przygotowany przez pracowników naukowych Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 
z którym od kilku lat szkoła współpracuje. Na koniec dnia pełnego wrażeń dzieci otrzymały słodki poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców i p. Piotra Małka.

Aby upamiętnić to wydarzenie Burmistrz Barwic – p. Mariusz Kieling, Zachodniopomorski  Wicekurator Oświaty – p. Bogusław Ogorzałek 
i Dyrektor Szkoły – p. Małgorzata Krawczyk-Figlarz uroczyście wkopali na placu przed budynkiem szkoły krzewy magnolii ufundowane przez Burmistrza Barwic.