walec na polnej drodze

Trwają prace mające na celu przywrócenie do użytkowania

tzw. łącznika ul. Małej i ul. Bol. Chrobrego…

teren parku miejskiego gdzie powstaje plac zabaw

W parku miejskim trwają prace przy powstaniu

nowoczesnego placu zabaw.

Termin realizacji inwe…

logo z kwiatkami działaj lokalnie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii

Stacja meteorologiczna

Wczoraj informowaliśmy, że wykonawca instaluje stację meteorologiczną dla Instytutu Meteorologii i Gospodar…

Rozładunek elementów placu zabaw

Jesteśmy coraz bliżej oddania jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji. Zwłaszcza nasi najmłodsi miesz…

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODPADÓW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
na zdjęciu zużyte worki i folie

Zachęcamy rolników z terenu gminy Barwice do złożenia deklaracji 
dotyczących odpadów z produkcji rolniczej typu: folie, sznurki i siatki 
do owijania bel, opakowania po nawozach i typu Big Bag. 
Deklaracje będą podstawą do złożenia przez Gminę Barwice wniosku o dofinansowanie utylizacji
odpadów porolniczych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2022. 
Odpady te docelowo mają zostać poddane recyklingowi prosimy zatem, 
aby były magazynowane możliwie bez zanieczyszczeń innymi odpadami.

Termin składania deklaracji: od 9 do 31 maja 2022 r.

Miejsce złożenia: Urząd Miejski w Barwicach,

Biuro Obsługi Klienta lub pokój nr 4

Osoba do kontaktu w sprawie:

 
Joanna Owczarek, tel. (94) 713 75 03,

e-mail: joannaowczarek at um [dot] barwice [dot] pl

W załączeniu druk deklaracji.

Do pobrania
Załącznik Size
deklaracja folie.docx 14.28 KB