na zdjęciu Z-ca Burmistrza Barwic, Prezes BAS-u oraz Lokalny Animator Sportu

Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski przekazał na ręce Prezes BAS-u Karoliny Bujak-Kruszyny i Wicepr…

na zdjęciu plakat o nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, że dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nr 3 w Barwicach (Urząd Miejski, ul. Zwycięzcó…

Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 29 marca 2023 r. ( środa ) o godz. 13:00  odbędzie się LVI sesja Rady Miejskiej  w Barwicach w Sali…

Zdjęcie budowy targowiska w Barwicach z lotu ptaka

O bieżących inwestycjach opowiada Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski.  ➡️Przebudowa ulic w Barwica…

Tablica informacyjna

Media społecznościowe mają moc. Jesteśmy małym środowiskiem i bardzo szybko udało się ustalić kto „przyozdo…

Inwestycje w ramach Polskiego Ładu
Remont ulicy Polnej, sprzęt ciężki

W ramach I edycji Polskiego Ładu otrzymaliśmy promesę gwarantującą zwrot 8,5 mln zł na inwestycję obejmującą całkowite remonty ulic: Rzecznej, Podgórnej, Harcerskiej i Polnej w Barwicach. Firma Domar wybrana w postępowaniu przetargowym od kilku tygodni prowadzi prace ziemne na wymienionych ulicach. Wiąże się to z wieloma utrudnieniami i chwilowym pogorszeniem użytkowania ulic. Tak duży remont wymaga czasu i cierpliwości. Na efekt końcowy warto jednak poczekać. W ramach tego samego naboru staramy się wyłonić wykonawcę do budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki. Zadanie to otrzymało decyzję o dofinansowaniu w wysokości 2,5 mln zł. W II edycji Polskiego ładu złożyliśmy 4 wnioski z czego wstępną decyzję o dofinansowaniu otrzymała inwestycja pn. „Przebudowa drogi relacji Barwice – Knyki. III edycja PGR to dwa złożone wnioski i dwie wstępne decyzje o dofinansowaniu. „Budowa przepustu na rzece Gęsia w ciągu ul. Moniuszki wraz z drogą dojazdową” oraz „Przebudowa drogi w m. Gonne Małe” otrzymały promesy wstępne na kwotę 4,4 mln zł.  Przed nami więc kolejne lata remontów i poprawy wizerunku naszej gminy. Obecnie trwa nabór na inwestycje związane z ochroną zabytków. Staramy się o środki na remonty wraz z dokumentacją 5 gminnych kościołów i rewitalizację Parku Miejskiego w Barwicach. Termin wyników ostatniego naboru nie jest jeszcze znany.