Nieruchomość

Gmina Barwice kupi lokal mieszkalny o minimalnej powierzchni 60 m² znajdujący się na terenie Gminy Barwice.…

Kurs logowanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku przedstawia nowy harmonogram Kursu Kw…

Plakat Granty Sołeckie 2021

W związku z organizacją V edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021”…

Plakat

Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska pop…

Logowanie Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki ins…

IV ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – czas start!
Laureaci konkursy Fundusz Sołecki

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów POLECA, ZAPRASZA I ZACHĘCA mieszkańców wsi, liderów, sołtysów i samorządowców do zgłoszeń zrealizowanych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. Oddolne inicjatywy warte są zarówno popularyzacji jak i nagradzania.
W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, które w latach 2010-2020 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. Wykluczone są jednak te inicjatywy, które były już laureatami dotychczasowych edycji wojewódzkich i brały udział w konkursie ogólnopolskim. Sołectwa z województw: mazowieckiego i opolskiego zgłaszają się i biorą udział w edycjach wojewódzkich organizowanych przez urzędy marszałkowskie. Zwycięskie inicjatywy będą brały udział w finale ogólnopolskim. 
Na laureatów czekają nagrody finansowe, dyplomy a dla zwycięzcy dodatkowo statuetka „Sołecka NIKE”.
Na zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy czekamy do 8 lutego 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumentację należy złożyć pocztą tradycyjną na adres:
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin

Można również dostarczyć ją osobiście bądź poprzez firmę kurierską.

Szczegóły: http://www.funduszsolecki.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1106:iv-ogolnopolski-konkurs-fundusz-soecki-najlepsza-inicjatywa-czas-start&catid=43:aktualnosci&Itemid=1

Kontakt: Marzena Kasprzyk 94 713 75 08