walec na polnej drodze

Trwają prace mające na celu przywrócenie do użytkowania

tzw. łącznika ul. Małej i ul. Bol. Chrobrego…

teren parku miejskiego gdzie powstaje plac zabaw

W parku miejskim trwają prace przy powstaniu

nowoczesnego placu zabaw.

Termin realizacji inwe…

logo z kwiatkami działaj lokalnie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii

Stacja meteorologiczna

Wczoraj informowaliśmy, że wykonawca instaluje stację meteorologiczną dla Instytutu Meteorologii i Gospodar…

Rozładunek elementów placu zabaw

Jesteśmy coraz bliżej oddania jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji. Zwłaszcza nasi najmłodsi miesz…

Klubu SENIOR + w Barwicach przygotowany na przyjęcie uczestników
Bogumiła Bogdziewicz i Iwona Siwińska w Klubie Senior +

Od początku stycznia trwały prace zarówno administracyjne jak i porządkowe mające na celu przygotowanie nowo powstałej placówki na przyjęcie uczestników. O dobre samopoczucie seniorów w barwickim klubie będą dbały Bogumiła Bogdziewicz – kierownik, oraz Iwona Siwińska – terapeuta.
 
W klubie realizowane będą zajęcia kulturalne, rekreacyjne, edukacyjne, kulinarne i rękodzielnicze. Uczestnicy będą spotykać się ze specjalistami wielu dziedzin, celem rozwinięcia swoich pasji, zainteresowań i zdolności. Spotkania klubowiczów będą odbywały się w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00-16.00. 

Jeżeli jesteś: osobą nieaktywną zawodowo, w wieku 60+, mieszkańcem Gminy Barwice, chcesz wykorzystać wolny czas i spędzić go aktywnie w miłym towarzystwie pomagając sobie i innym ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu SENIOR + w Barwicach”. Korzystanie z oferty Klubu Seniora jest bezpłatne.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:
zgłosić się w pon. śr. lub pt w godz. 9.00-16.00 do Klubu Seniora w Barwicach – budynek Ośrodka Kultury i Turystyki ul. Wojska Polskiego 15, 78-460 Barwice celem wypełnienia deklaracji uczestnictwa.

W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 15 uczestników Klubu SENIOR +. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełniają wymogi a nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Senior +