Plakat programu Ciepłe Mieszkanie

Ogłaszamy nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w Programie „Ciepłe Mieszkanie” na lata 2023-2025.

zdjęcie  z przekazania laptopów dla czwartoklasistów z SP Stary Chwalim

👉W dniu dzisiejszym Z-ca Burmistrza Barwic Robert Zborowski przekazał laptopy dla czwartoklasistów ze Szkoł…

plakat z workiem i pojemnikiem na metale i tworzywa sztuczne

Czy segregowanie odpadów jest łatwe?

W najbliższych tygodniach postaramy się przybliżyć Państwu ten…

kolaż trzech zdjęć z placu budowy nowego targowiska

Prace nad nowym targowiskiem przebiegają pomyślnie, a wrześniowa pogoda jest naszym sprzymierzeńcem w tym p…

Barwice z lotu ptaka

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego Programu Samorządowego Gminy Barwice

Konkurs „Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego”. 
Plakat informacyjny o konkursie UM WZ dla KGW

W jaki sposób wspierają przedsiębiorczość kobiet? Jak rozwijają kulturę ludową? 
Jakie prowadzą działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich? 
Rusza pierwsza edycja konkursu marszałka „Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego”. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2023 r.

Zadaniem Kół Gospodyń Wiejskich z Pomorza Zachodniego (wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich) 
będzie przedstawienie inicjatyw podejmowanych w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia  2022 roku. 
Powinny one dotyczyć takich obszarów jak: prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej 
i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet; 
inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; 
rozwijanie kultury ludowej czy prowadzenie działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do 30 czerwca br. zgłoszenia pocztą 
(Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin, 
z dopiskiem: Wydział Rolnictwa i Rybactwa konkurs „Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego”) 
albo złożenie go osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających opisane inicjatywy, np. zdjęcia, dyplomy, wycinki prasowe, 
posty z mediów społecznościowych, ulotki promocyjne czy nagrania wideo.

Na laureatów czekają nagrody finansowe: I miejsce – 50 tys. zł, II miejsce – 40 tys. zł, III miejsce – 30 tys. zł. 
Planowane jest także przyznanie wyróżnień (maksymalnie 18) – każde po 10 tys. zł.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są do pobrania oraz poniżej lub na stronie: https://wrir.wzp.pl/aktualnosci/konkurs-pn-aktywne-kolo-gospodyn-wiejskich-pomorza-zachodniego