na zdjęciu przydomowa oczyszczalnia ścieków

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania  na budowę przydomowych oczyszczalni ś…

na zdjęciu kosz na odpady zmieszane

PILNE !!!! Drodzy mieszkańcy, w sobotę 15.06.2024 r. ATF Polska będzie realizować odbiory z jutra czyli pią…

na zdjęciu stoisko promocyjne Gminy Barwice podczas Dożynek Powiatowych

📣 Zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów! 🌾

📅 Data: 7 września 2024 r. 📍 Miejsce: Zespół Szkół Nr 6 i…

na zdjęciu dom jednorodzinny i logo programu Czyste powietrze

Obowiązkowa lista ZUM.

Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze”…

Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 12.06.2024 r. (środa ) o godz. 14:00 odbędzie się IV (Nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Barwicach…

Konkurs „Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego”. 
Plakat informacyjny o konkursie UM WZ dla KGW

W jaki sposób wspierają przedsiębiorczość kobiet? Jak rozwijają kulturę ludową? 
Jakie prowadzą działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich? 
Rusza pierwsza edycja konkursu marszałka „Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego”. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2023 r.

Zadaniem Kół Gospodyń Wiejskich z Pomorza Zachodniego (wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich) 
będzie przedstawienie inicjatyw podejmowanych w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia  2022 roku. 
Powinny one dotyczyć takich obszarów jak: prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej 
i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet; 
inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; 
rozwijanie kultury ludowej czy prowadzenie działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do 30 czerwca br. zgłoszenia pocztą 
(Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin, 
z dopiskiem: Wydział Rolnictwa i Rybactwa konkurs „Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego”) 
albo złożenie go osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających opisane inicjatywy, np. zdjęcia, dyplomy, wycinki prasowe, 
posty z mediów społecznościowych, ulotki promocyjne czy nagrania wideo.

Na laureatów czekają nagrody finansowe: I miejsce – 50 tys. zł, II miejsce – 40 tys. zł, III miejsce – 30 tys. zł. 
Planowane jest także przyznanie wyróżnień (maksymalnie 18) – każde po 10 tys. zł.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są do pobrania oraz poniżej lub na stronie: https://wrir.wzp.pl/aktualnosci/konkurs-pn-aktywne-kolo-gospodyn-wiejskich-pomorza-zachodniego