Droga na Gonne Małe

29.03.2023 podpisaliśmy umowę na kolejną dużą inwestycję. Niebawem wykonawca rozpocznie „Przebudowę drogi w…

zdjęcia inwestycji

Przedstawiamy kilka większych i mniejszych inwestycji, które obecnie są realizowane na terenie miasta. Pows…

na zdjęciu rękaw munduru żołnierskiego z flagą Polski

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia   28   marca 2023 roku o kwalifikacji wojsko…

logo Pojezierze Razem

Szanowni Państwo, w zakładce „Nabory wniosków PROW” pojawiły się ogłoszenia o naborach:

1) 1/2023 w…

plakat informacyjny Pojezierze razem

Problem z wypełnieniem wniosku? Zapraszamy na szkolenie!

Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM za…

Konkurs "Sukiennik Szwajcarii Połczyńskiej"
Konkurs Sukiennik Szwajcarii Połczyńskiej

Gmina Połczyn-Zdrój oraz Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju zapraszają do udziału 
w Ogólnopolskim konkursie na projekt rzeźby ,,Sukiennik Szwajcarii Połczyńskiej’’.
 
Celem konkursu jest promowanie marki mikroregionu Szwajcarii Połczyńskiej.

Konkurs ma charakter otwarty, do udziału zachęcamy szczególnie studentów i absolwentów kierunków artystycznych, 
wzorniczych i architektonicznych.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami na stronie: www.polczyn-zdroj.pl
(w zakładce Marka Szwajcaria Połczyńska) https://polczyn-zdroj.pl/news/ogolnopolski-konkurs-na-projekt-rzezby-sukiennik-szwajcarii-polczynskiej-0

nagroda: 5000 zł dla zwycięskiego projektu
Termin zgłaszania prac: 28 luty 2023
wyniki konkursu: 31.03.2023r.