Zakończenie przebudowy ogrodzenia cmentarza w Polnem

Zakończyły się prace przy przebudowie ogrodzenia cmentarza komunalnego w miejscowości Polne. W ramach inwes…

Plakat spisu rolnego

Burmistrz Barwic – Gminny Komisarz Spisowy przypomina, iż w terminie od 1 września do 30 listopada trwa Pow…

Znak uwaga wraz z informacją o utrudnieniach w ruchu drogowym

Dla mieszkańców ul. Zwycięzców 37, 37A, 37C, 37D, 39a-b Gmina Barwice informuje, że Wykonawca przystępuje d…

Zdjęcie przedstawia budynek Urzędu Miejskiego w barwicach.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie

Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

 

Miejsko –…

Mistrzostwa Województwa w lekkiej atletyce MKS i UKS

W 19.09.2020 r. w Kołobrzegu odbyły się Mistrzostwa Województwa MKS I UKS. W tych zawodach udany start zali…

Konsultacje społeczne dotyczące przygotowania „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door -to – door”.
Grafika przedstawiająca kolorowe postacie ludzi oraz napis: Konsultacje społeczne

Burmistrz Barwic zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przygotowania dokumentu pn. „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door – to – door w Gminie Barwice.

Niniejsze konsultacje mają pomóc w przygotowaniu diagnozy potrzeb mieszkańców Gminy Barwice w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej oraz opracowania kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w tym zakresie.

Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych w Gminie Barwice, szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek zdrowia czy placówek rehabilitacji, a nawet do zakładów pracy na otwartym rynku pracy jest utrudniony.

Ankieta jest anonimowa, kierowana do osób mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, niewidomych, słabowidzących itp. Państwa odpowiedzi pomogą zdefiniować problemy mieszkańców gminy w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej oraz stanowić będą podstawę do opracowania diagnozy społecznej potrzeb.

Usługa transportowa door -to – door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuację, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych
Konsultacje rozpoczynają się dn. 10 sierpnia 2020 roku i potrwają do 16 sierpnia 2020 r., przy czym odbywać się będą w formie:
1.    Zbieranie uwag w formie papierowej. Uwagi mogą być składane w formie papierowej,
w Urzędzie Miejskim w Barwicach, ul Zwycięzców 22.
2.    Zbieranie uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email: a [dot] kusmierekatum [dot] barwice [dot] pl
Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która zostanie opublikowana na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Barwicach.
Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.
Osoba odpowiedzialna:
Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie Gminy Barwice jest kierownik referatu Promocji i Rozwoju Gminy p. Aleksandra Kuśmierek tel. 94 713 75 13

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONSULTACJACH I WYPEŁNIENIE ANKIET

Przeprowadzenie niniejszej analizy stanowi obowiązkowy element wniosku o przyznanie grantu
w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizującego projekt pozakonkursowy pt. „Usługa indywidualnego transportu door -to – door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” , finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

Do pobrania
Załącznik Rozmiar
Zarządzenie 157.pdf 1.34 MB
Ankieta.docx 59.91 KB