Budowa chodnika na ul. Zwycięzców

Wykonawca robót przy inwestycji pn. „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwic…

Żywność

Harmonogram wydawania żywności przy ul. Woj. Polskiego (bloki – stara kotłownia) godz. 9:00-13:00 1) 03.10.…

 I Bieg Hot Doga

W sobotę 24 września w Knykach odbył się I Bieg Hot Doga, pierwsza taka impreza dogtrekkingowa połączona z…

Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski

O inwestycjach opowiada Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski.

Serdecznie zapraszamy

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 28 września 2022 r. (środa ) o godz. 13:00  odbędzie się sesja XLVI Rady Miejskiej  w Barwicach.

KONSULTACJE SPOŁECZNE – PRACUJEMY NAD NOWĄ STRATEGIĄ
logo Pojezierze Razem

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 
obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia POJEZIERZE RAZEM 
serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu. 
Spotkania będą prowadzone w formie warsztatowej w oparciu o narzędzia diagnozy i tworzenia strategii.
Spotkania posłużą ocenie naszego potencjału oraz diagnozie potrzeb. 
Mieszkańcy poszczególnych gmin będą mieli okazję przedstawić swoje opinie, pomysły 
oraz pomóc w określeniu kierunków rozwoju obszaru. Podczas konsultacji zostanie przeprowadzona 
analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR. Każdy głos jest niezwykle istotny. 
Zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorców oraz mieszkańców Gmin. 
Liczymy na Państwa zaangażowanie.

Program konsultacji:

- otwarcie konsultacji oraz przywitanie przybyłych mieszkańców, 
- przedstawienie efektów dotychczasowej działalności LGD (dobre praktyki) i przybliżenie zakresu działania Stowarzyszenia,
- diagnoza problemów obszaru i mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD, w tym ukierunkowanie na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru planowanego do objęcia LSR, a także partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i  projektów,
- analiza SWOT (mocne i słabe strony),
- cele Lokalnej Strategii Rozwoju,
- dyskusja i podsumowanie. 

Harmonogram spotkań dostępny w załączniku.

 

 

Do pobrania