Remont ścieżki "Pętelka"

Trwają prace związane z naprawą nawierzchni drogi gruntowej będącej fragmentem szlaku nordic walking „Pętel…

Prace przygotowujące grunt do montażu lamp ledowych

Trwają prace będące efektem podpisanej w 2020 r. umowy pomiędzy Gminą Barwice a Energą Oświetlenie Sp. z o.…

Przedstawiciele Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodniopomorskie"

23.06.2022 r. w Koszalinie odbyła się konferencja Krajowego Zasobu Nieruchomości w trakcie, której sześć za…

Ścieżka rowerowa w gminie Barwice

Inwestycja pn. „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w granic…

Zakończenie roku szkolnego klas ósmych

21.06.2022 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego tegorocznych absolwentów Szkoły Podstawowej…

Kwiatowe Barwice
Nasadzenia kwiatów przy UM w Barwicach

Nasze miasto pięknieje. Powstaje coraz więcej nowo zagospodarowanych terenów zieleni miejskiej. Wpływa to pozytywnie na samopoczucie mieszkańców, poprawia walory estetyczne, a także podnosi atrakcyjność miasta. W ramach ukwiecenia miasta pracownicy ZGM Barwice w dniu dzisiejszym wykonują nasadzenia przy Urzędzie Miejskim w Barwicach. Kilka tygodni temu powstał ogród różany w barwickim parku miejskim. Przygotowane w zeszłym roku, różane żółte rondo w pełni prezentuje swoje walory. Również nasz Plac Wolności wyróżnia się ilością zieleni i ciekawymi rozwiązaniami. Na tym nie poprzestajemy. W planach są kolejne lokalizacje i pomysły.