Burmistrz Barwic Mariusz Kieling oraz Justyna Gringel w trakcie przekazania plastikowych korków

Od 1 czerwca do 1 września trwała zbiórka nakrętek po napojach dla Wiktora,  chorującego na mózgowe porażen…

Grafika przedstawiająca urnę wyborczą wraz z zaznaczoną kartą do głosowania

Na przełomie sierpnia i września, w sześciu sołectwach gminy Barwice odbyły się wybory sołeckie. Dzięki gło…

LGD POJEZIERZE RAZEM

Szanowni Państwo,

Fundacja Nauka dla Środowiska ma ogromną przyjemność zaprosić przedstawicieli jedn…

Jubileusz 75–lecia OSP Barwice i OSP Stary Chwalim

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na Jubileusz 75–lecia OSP Barwice i OSP Stary Chwalim, który o…

Modernizacja drogi wojewódzkiej 172

Modernizacja drogi wojewódzkiej 172

Trwają prace związane z wykonaniem nowej nakładki bitumicznej na…

List Intencyjny
Mapa Gazociągu

W dniu 25.06.2020r. w Koszalinie został podpisany List intencyjny pomiędzy Gminą Barwie reprezentowaną przez Burmistrza Mariusza Kielinga a Polska Spółką Gazownictwa sp. z o. o. w związku z planowanym rozwojem odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej („Gaziociągiem”)  na terenie Gminy Barwice. Barwice-Łeknica.