zdjęcie z LXIV sesji Rady Miejskiej w Barwicach

Z wielką przyjemnością informujemy, że podczas wczorajszej LXIV sesji Rady Miejskiej w Ba…

zdjęcie z biegów z okazji 105 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Dnia 15  listopada 2023 r. zostały zorganizowane dla uczniów z terenu Gminy Barwice XIX Biegi Miasta i Gmin…

Warsztaty ekologiczne dla dzieci w przedszkolu.

Wiedzą to nawet dzieci, że ważna jest segregacja śmieci!

W ciągu dwóch ostatnich dni w przedszkolach…

LXIII (NADZWYCZAJNA) SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARWICACH.
Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 20 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 07:30 odbędzie się LXIII (Nadzwyczajna) 
sesja Rady Miejskiej  w Barwicach w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego, przy ul. Zwycięzców 22.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad ( do zmiany porządku obrad dodatkowo jest potrzebna zgoda wnioskującego o zwołanie sesji).
4. Przedstawienie porządku obrad.  
5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia opinii do propozycji zmiany podziału Powiatu Szczecineckiego na okręgi wyborcze.
6. Ogłoszenia i komunikaty.
7. Zamknięcie sesji.