Napis Oświadczenie Burmistrza Barwic

W związku z pojawieniem się na terenie Barwic oraz w miejscowościach Gminy Barwi…

Droga gruntowa pod inwestycje w Starym Chwalimiu

Przedmiotowa inwestycja dotyczy wykonania nawierzchni wraz z budową odwodnienia drogowego i kanalizacji des…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Referat Finansowo - Budżetowy przypomina, że:

17.05.2021 r. upływa termin płatności: • drugiej raty…

Screen całej treści ogłoszenia

Informuję, że Gmina Barwice planuje pozyskać w 2021 r. środki na zadania z zakresu usuwania azbestu. Osoby…

Plakat przedstawiający kobietę oraz napis rachmistrz spisowy rozpocznie pracę w maju

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych, informujemy w jaki sposób można zweryfiko…

Mała i Ogrodowa z dofinansowaniem 1,7 mln
Ulica ogrodowa

Przyznano kolejne środki na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Gmina Barwice na przebudowę ulic Małej i Ogrodowej otrzymała 1 711 332,30 zł co stanowi 60 % wartości zadania oszacowanego na 2 852 220,50 zł.  Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców poprzez wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni. Na dzień dzisiejszy mieszkańcy osiedli narażeni są na duże utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu z powodu stanu nawierzchni jezdnej. Problem nasila się w okresie jesiennym i zimowym po opadach deszczu oraz roztopach śniegu. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej  drogi, kanałów deszczowych i sanitarnych, oświetlenia drogowego oraz chodników wraz ze zjazdami do posesji.