Plakat programu Ciepłe Mieszkanie

Ogłaszamy nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w Programie „Ciepłe Mieszkanie” na lata 2023-2025.

zdjęcie  z przekazania laptopów dla czwartoklasistów z SP Stary Chwalim

👉W dniu dzisiejszym Z-ca Burmistrza Barwic Robert Zborowski przekazał laptopy dla czwartoklasistów ze Szkoł…

plakat z workiem i pojemnikiem na metale i tworzywa sztuczne

Czy segregowanie odpadów jest łatwe?

W najbliższych tygodniach postaramy się przybliżyć Państwu ten…

kolaż trzech zdjęć z placu budowy nowego targowiska

Prace nad nowym targowiskiem przebiegają pomyślnie, a wrześniowa pogoda jest naszym sprzymierzeńcem w tym p…

Barwice z lotu ptaka

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego Programu Samorządowego Gminy Barwice

Michał „Misiek” Koterski o uzależnieniach – spotkanie profilaktyczne.
zdjęcie ze spotkania z Michałem Koterskim w SP Barwice

Znany aktor Michał Koterski spotkał się dziś rano (14 września 2023r.) z uczniami klas VI,VII, VIII szkół podstawowych w Barwicach i w Starym Chwalimiu.
Zaproszenie na spotkanie przyjęli również uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko”, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Klubu Senior+, Ośrodka Kultury i Turystyki,  
grupy AA „Feniks” Barwice oraz przedstawiciel policji sierżant sztabowy Piotr Lisaj. 

Artysta podczas spotkania szczerze i otwarcie opowiedział o swoim wieloletnim uzależnieniu od alkoholu i narkotyków, wychowaniu w rodzinie obarczonej
od pokoleń nałogami, tej ciemnej stronie życia i o tym cudownym czasie, drodze i życiu w trzeźwości. Ponad 8 lat temu nastąpiły zmiany, jest „czysty”, wie, że to jego ostania szansa.
Podkreślał, że wszystko, co najlepsze – w życiu prywatnym i zawodowym -spotkało go w trzeźwym życiu. Pomaga mu świadomość, że jego syn Fryderyk jest pierwszym Koterskim,
który urodził się w trzeźwej rodzinie. Bardzo mocno podkreślał, że nasze życie, jak chcemy je przeżyć, kim chcemy być zależy od nas samych, to my sami dokonujemy wyborów.
Każdy z nas może pięknie i szczęśliwie żyć jeśli tylko będzie chcieć.   

W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Mariusz Kieling, zastępca burmistrza Robert Zborowski, skarbnik Agnieszka Misztak, Małgorzata Zaborowska i Dorota Papuga członkowie GKRPA. Serdeczne podziękowania składamy Małgorzacie Krawczyk-Figlarz dyrektor barwickiej szkoły, gospodarza miejsca spotkania i Jolancie Szadkowskiej dyrektor SP Stary Chwalim
oraz Dorocie Zborowskiej pracownikowi z referatu promocji za cudowną współpracę.

Spotkanie realizowane było przy współpracy z Krajowym Instytutem Profilaktyki Społecznej z Krakowa - Elżbietą Zduleczną, a akcją koordynowała Renata Trembowelska
pełnomocnik burmistrza ds. uzależnień w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 
Pozwolę sobie zacytować „Miśka”: Nie możemy zmieniać innych ludzi, miejsc, przeszłości, ale możemy zmienić siebie.
Swoją historię opisuje w rozmowie z Beatą Nowicką w książce „To moje ostatnie życie”.