Napis Oświadczenie Burmistrza Barwic

W związku z pojawieniem się na terenie Barwic oraz w miejscowościach Gminy Barwi…

Droga gruntowa pod inwestycje w Starym Chwalimiu

Przedmiotowa inwestycja dotyczy wykonania nawierzchni wraz z budową odwodnienia drogowego i kanalizacji des…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Referat Finansowo - Budżetowy przypomina, że:

17.05.2021 r. upływa termin płatności: • drugiej raty…

Screen całej treści ogłoszenia

Informuję, że Gmina Barwice planuje pozyskać w 2021 r. środki na zadania z zakresu usuwania azbestu. Osoby…

Plakat przedstawiający kobietę oraz napis rachmistrz spisowy rozpocznie pracę w maju

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych, informujemy w jaki sposób można zweryfiko…

Międzynarodowy Dzień Strażaka
Strażacy barwickich OSP na Placu Wolności w Barwicach w trakcie uroczystości 75 jubileuszu istnienia OSP Barwice

4 maja to Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji składamy serdeczne podziękowania druhnom i druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Barwice. Dziękujemy za działalność ratowniczą i bezinteresowną służbę. 

Życzymy satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz pomyślności w pracy zawodowej. Niech podejmowane działania będą inspiracją do dalszych działań w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Burmistrz Barwic 
Mariusz Kieling 
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Piotr Małek