Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.…

Region Dobrego Wsparcia

Gmina Barwice przystąpiła do projektu Region Dobrego Wsparcia. Dzięki temu seniorzy, osoby ze specjalnymi p…

Wymiana starych betonowych lamp na ul. 1000-lecia

Na ulicy 1000-lecia trwa wymiana starych betonowych lamp oświetleniowych na nowe stalowe.  Zadanie jest rea…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej  w Barwicach. Sesja…

Burmistrz Barwic Mariusz Kieling, Kierownik Budowy Maciej Ziomek oraz Tomasz Lansberg Inspektor Nadzoru

W dniu dzisiejszym dokonano odbioru robót, związanych z wykonaniem nowych nakładek na ulicach: Łąkowej, Koś…

Mieszkańcu jeżeli chcesz usunąć AZBEST zgłoś to do 15 czerwca br.
Screen całej treści ogłoszenia

Informuję, że Gmina Barwice planuje pozyskać w 2021 r. środki na zadania z zakresu usuwania azbestu. Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji proszę o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miejskim w Barwicach w pokoju nr 3 w terminie do 15 czerwca 2021 r.  

Łącznie ze zgłoszeniem chęci uzyskania dotacji należy przedłożyć:
1). Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonania robót budowlanych wraz z adnotacją
     o niezgłoszeniu sprzeciwu (sprawę prowadzi Starosta Szczecinecki);
2). Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;
3). Zgodę ewentualnych współwłaścicieli, na wykonanie prac w zakresie
     usunięcia eternitu;
4). Zdjęcie obiektu z którego planowane jest usunięcie eternitu.

Po realizacji zadania należy dostarczyć zdjęcie obiektu z którego usunięto eternit.