Koronawirus szczepionka

Mieszkańcy gminy Barwice  powyżej  75 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie.…

Urząd Miejski w Barwicach

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie…

Grill w Knykach

Mieszkańcy sołectwa Knyki zakończyli działanie związane z realizacją inicjatywy lokalnej. Ze względu na sta…

Ołtarza kościoła w Starym Chwalimiu

Gmina Barwice w ostatnich dniach została udekorowana chryzantemami. Z powodu zamknięcia cmentarzy przed 1 l…

Tło z kwiatami i tekst: Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji przypadającego w dniu 21 listopada 2020 r. Dniu Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom sektor…

Mieszkańcy Knyk liderem tegorocznych działań w ramach Inicjatywy Lokalnej
Mieszkańcy Knyk wykonujący pracę przy montażu koszy

Dobiegła końca realizacja zadania pn. „ Kosze przy przystankach mamy - śmieci wyrzucamy”. Inicjatywa Lokalna mieszkańców Knyk polegała na montażu 5 koszy na odpady przy przystankach autobusowych w sołectwie.

Działanie mieszkańców, w istotny sposób wpłynęło na poprawę estetyki. Miało znaczący aspekt proekologiczny i wychowawczy. 19.09.2020 r. w godzinach porannych zebrali się inicjatorzy oraz mieszkańcy. W pierwszej kolejności wykoszono i zagrabiono teren. Po zamontowaniu koszy, zabezpieczono je rollborderem wypełnionym zaprawą oraz warstwą żwirku. Po zakończeniu prac jedna z inicjatorek p. Zuzanna Stupak zaprosiła obecnych mieszkańców na słodki poczęstunek. Knyki w 2019 roku złożyły łącznie 4 wnioski na Inicjatywę Lokalną, będąc pionierem i jednocześnie liderem tych działań w gminie Barwice.
 
Inicjatywa Lokalna to forma współpracy mieszkańców z samorządem w celu, wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Polega na finansowaniu przez samorząd drobnych przedsięwzięć, w których wkładem własnym mieszkańców, jest przede wszystkim  ich praca i zaangażowanie. Ta forma współpracy w Gminie Barwice wprowadzona została w 2019 roku Uchwałą Nr XIV/110/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Zgodnie z art.l 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. Aby doszło do współpracy w ramach tzw. inicjatywy lokalnej między władzami, a mieszkańcami musi zostać zawarta umowa o wykonanie inicjatywy społecznej na podstawie złożonego wniosku o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.