Stupendium Szkolne

Stypendium szkolne zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia…

Sołtys Tarmna Monika Ruzik, Burmistrz Burmistrz Barwic Mariusz Kileing wraz ze swoim Zastępcą Robertem Zborowskim, Radna Rady Powiatu Szczecineckiego Anna Kieling oraz Ewa Nowosielska  Animator Lokalny reprezentujący Fundację Nauka dla Środowiska

Gmina Barwice jest częścią dużego projektu mającego na celu podejmowanie działań rewitalizacyjnych. Wsparci…

Sołtysi wraz z Burmistrzem oraz Marszałkiem

 Dzień 17.07.2020 r. jest dla naszej Gminy, społeczności bar…

Granty strażackie

Ochotnicze Straże Pożarne mogą liczyć na kolejne wsparcie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Start…

Nabór wniosków w programie „Moja Woda”
Na zdjęciu widzimy krople deszczu wpadającą do wody.

Od 1 lipca 2020 roku rusza nabór wniosków o dofinansowanie na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe, w wysokości 5 tysięcy złotych. Celem tego programu jest zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych deszczu rocznie. Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainwestują 100 mln złotych, co pozwoli na zrobienie 20 tysięcy instalacji. Każdy właściciel domu jednorodzinnego może się starać o dotacje. Kwalifikowalne będzie nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Finansowaniem objęto zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Program „Moja Woda” będzie realizowany w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

https://www.wfos.szczecin.pl/2060-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-moja-woda.html