Stupendium Szkolne

Stypendium szkolne zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia…

Sołtysi wraz z Burmistrzem oraz Marszałkiem

 Dzień 17.07.2020 r. jest dla naszej Gminy, społeczności bar…

Granty strażackie

Ochotnicze Straże Pożarne mogą liczyć na kolejne wsparcie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Start…

Na zdjęciu widnieje herb Bariwic oraz napis "Raport o stanie Gminy Barwice za 2019 rok".

Informuje się, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.…

„NAJŁADNIEJSZA POSESJA 2020”
Grupowe zdjęcie laureatów konkursu Najładniejsza Posesja 2020 z Burmistrzem Barwic

Konkurs „Najładniejsza Posesja”  ma charakter ogólnogminny a jego celem jest wzbogacenie i urozmaicenie wizerunku Gminy Barwice jak również promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 19 posesji we wszystkich wymienionych  kategoriach.
Zgłoszeń można dokonywać w 5 kategoriach :
- zabudowa jednorodzinna w mieście;
- zabudowa wielorodzinna na wsi i w mieście
- gospodarstwo rolne – obejście; 
- posesja na wsi;
- balkon/taras na wsi i w mieście
Przedstawiamy listę osób nagrodzonych w tegorocznym konkursie:
POSESJA W MIEŚCIE
I miejsce– Violetta Opałka
ZABUDOWA WIELORODZINNA
I miejsce – Andrzej Toboła - Przybkowo
II miejsce – Barbara Lorkiewicz - Cybulino
II miejsce – Justyna Lorkiewicz - Cybulino
III miejsce – Jerzy Kloc - Barwice
POSESJA NA WSI
I miejsce – Zbigniew Gwozda - Tarmno
II miejsce– Janina Szajkowska – Stary Chwalim
III miejsca – Sylwia Kościelak - Łeknica
GOSPODARSTWO ROLNE 
I miejsce zajęli – Wojciech Osuch
BALKON/TARAS
I miejsce – Małgorzata Kujawska
II miejsce– Władysława Wajda
III miejsce – Justyna Gringel