Remont ścieżki "Pętelka"

Trwają prace związane z naprawą nawierzchni drogi gruntowej będącej fragmentem szlaku nordic walking „Pętel…

Prace przygotowujące grunt do montażu lamp ledowych

Trwają prace będące efektem podpisanej w 2020 r. umowy pomiędzy Gminą Barwice a Energą Oświetlenie Sp. z o.…

Przedstawiciele Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodniopomorskie"

23.06.2022 r. w Koszalinie odbyła się konferencja Krajowego Zasobu Nieruchomości w trakcie, której sześć za…

Ścieżka rowerowa w gminie Barwice

Inwestycja pn. „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w granic…

Zakończenie roku szkolnego klas ósmych

21.06.2022 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego tegorocznych absolwentów Szkoły Podstawowej…

„NAJŁADNIEJSZA POSESJA 2022”
Najładniejsza Posesja 2022

Jak co roku zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Najładniejsza Posesja”.  

W tym roku postanowiliśmy odświeżyć konkurs poprzez dodanie nowej kategorii: NAJESTETYCZNIEJSZY ZAKŁAD PRACY. Nie będziemy też rozróżniać kategorii na miasto i wieś. Zgłoszeń można dokonywać w 5 kategoriach :
•    zabudowa jednorodzinna 
•    zabudowa wielorodzinna 
•    balkon/ taras
•    najładniejsza wieś
•    najestetyczniejszy zakład pracy

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem. Zgłoszenia dostępne w załączeniu należy czytelnie wypełnić oraz dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Barwicach ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, Biuro obsługi Interesanta pok. nr 1 (osobiście, lub pocztą tradycyjną) w terminie nie przekraczającym 30 czerwca 2022 r. Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Barwic oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barwicach.