Logowanie PFRON

Informujemy, że Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnos…

Urząd Miejski w Barwicach

W dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Sesja odbędzi…

Logo Centrum Wsparcia Doradczego

Szanowni Mieszkańcy, nasza gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Partnerstwo Powiatu S…

Rozkład Jazdy Autobusów

Gmina Barwice ponownie pozyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 54080…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Informujemy o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznyc…

Największa inwestycja Gminy Barwice w 2020 roku oficjalnie zakończona
Największa inwestycja Gminy Barwice w 2020 roku oficjalnie zakończona

2 grudnia 2020 r. nastąpił oficjalny odbiór prawie kilometrowego odcinka, nowej drogi w miejscowości Sulikowo. Mieszkańcy od wielu lat zabiegali o wyremontowanie drogi dojazdowej prowadzącej zarówno do wielu posesji jak i gruntów rolnych. Dzięki pozyskaniu środków finansowych w wysokości prawie pół miliona złotych z Województwa Zachodniopomorskiego oraz środkom pochodzącym z budżetu Gminy Barwice, udało się sfinalizować inwestycję. Wsparcie zewnetrzne pochodziło z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.  Koszt całkowity to prawie 1,7 mln zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych "INFRABUD"  Sp. z o.o. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Barwic Mariusz Kieling, Sołtys Sulkowa Tadeusz Skórzyński oraz wykonawca Bartosz Kłosowski.