Logowanie PFRON

Informujemy, że Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnos…

Urząd Miejski w Barwicach

W dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Sesja odbędzi…

Logo Centrum Wsparcia Doradczego

Szanowni Mieszkańcy, nasza gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Partnerstwo Powiatu S…

Rozkład Jazdy Autobusów

Gmina Barwice ponownie pozyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 54080…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Informujemy o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznyc…

Naprawa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Piaski
Odbiór drogi wewnętrznej w m. Piaski

Dzięki zawartemu porozumieniu z Nadleśnictwem Połczyn Zdrój udało się wyremontować pół kilometrowy odcinek drogi gminnej w miejscowości Piaski. Wsparcie finansowe otrzymane od Nadleśnictwa to 50 000,00 zł. Koszt całej inwestycji to 68 010,18 zł . 
Wykonawcą był Usługowy Zakład Kamieniarsko – Betoniarski i Usługi Transportowe Zbigniew Gumiela. W ramach zadania naprawiono nawierzchnię poprzez profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz utwardzenie całości kruszywem łamanym o gr. 10 cm.