Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021

Gminne Biuro Spisowe w Barwicach przypomina, że do dnia 30 września 2021 r. trwa…

Plakat termomodernizacja

ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM ANTYSMOGOWY Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie grantu na wymianę źróde…

Ogrodowa - wymiana nawierzchni

Przedstawiamy postępy prac inwestycyjnych na ulicach Małej i Ogrodowej.

Karczowanie terenu

Powstał pomysł stworzenia nowego łącznika pomiędzy centrum miasta a osiedlem domów jednorodzinnych w obszar…

Remont drogi w Starym Chwalimiu

W Starym Chwalimiu ruszył długo wyczekiwany i zapowiadany remont dziurawej drogi do budynku mieszkalnego nr…

Niebawem nasi seniorzy będą mieli swój klub 
Występ chóru Chwytaj Dzień w trakcie Dni Barwic

28 lipca Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podpisał umowę z Burmistrzem Barwic Mariuszem Kielingiem na utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Barwicach. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy 150.000,00 zł wsparcia. Projekt przewiduje przebudowanie prawej części parteru Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach tak aby spełniał on kryteria przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni dla osób 60+. W wyremontowanych i doposażonych w niezbędne sprzęty pomieszczeniach nasi najstarsi mieszkańcy znajdą dedykowaną do swoich potrzeb ofertę zajęć. 
Wstępny termin zakończenia inwestycji zaplanowano na grudzień 2021.