Wyremontowana droga w Starym Chwalimiu

W Starym Chwalimiu dobiega końca długo wyczekiwany remont dziurawej drogi do budynku mieszkalnego nr 55 w m…

Remont kuchni w pomieszczeniach Klubu Seniora

Czym jest Klub seniora? To miejsce spotkań osób starszych. Oferuje nie tylko towarzystwo w podobnym wieku,…

Znak kierunkowy z nazwą ulica Ogrodowa

Firma DOMAR kończy prace przy „Przebudowie dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz O…

Chór Chwytaj dzień na scenie w trakcie występu

W sobotę 16 października świętowaliśmy Jubileusz Chóru Chwytaj Dzień, który już od 10 lat działa w struktur…

Uśmiechnięta dziewczynka w okularach korzystająca z komputera

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów…

Niebawem nasi seniorzy będą mieli swój klub 
Występ chóru Chwytaj Dzień w trakcie Dni Barwic

28 lipca Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podpisał umowę z Burmistrzem Barwic Mariuszem Kielingiem na utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Barwicach. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy 150.000,00 zł wsparcia. Projekt przewiduje przebudowanie prawej części parteru Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach tak aby spełniał on kryteria przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni dla osób 60+. W wyremontowanych i doposażonych w niezbędne sprzęty pomieszczeniach nasi najstarsi mieszkańcy znajdą dedykowaną do swoich potrzeb ofertę zajęć. 
Wstępny termin zakończenia inwestycji zaplanowano na grudzień 2021.