Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021

Gminne Biuro Spisowe w Barwicach przypomina, że do dnia 30 września 2021 r. trwa…

Plakat termomodernizacja

ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM ANTYSMOGOWY Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie grantu na wymianę źróde…

Ogrodowa - wymiana nawierzchni

Przedstawiamy postępy prac inwestycyjnych na ulicach Małej i Ogrodowej.

Karczowanie terenu

Powstał pomysł stworzenia nowego łącznika pomiędzy centrum miasta a osiedlem domów jednorodzinnych w obszar…

Remont drogi w Starym Chwalimiu

W Starym Chwalimiu ruszył długo wyczekiwany i zapowiadany remont dziurawej drogi do budynku mieszkalnego nr…

Niebawem uruchomimy kolejny nabór na utylizację azbestu
Dach z azbestu

Po raz kolejny udało nam się pozyskać dofinansowanie na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Barwice – rok 2021”. Przyznana dotacja na realizację zadania to 16 014,60 zł. Po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ogłosimy nabór dla mieszkańców.