Stupendium Szkolne

Stypendium szkolne zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia…

Sołtys Tarmna Monika Ruzik, Burmistrz Burmistrz Barwic Mariusz Kileing wraz ze swoim Zastępcą Robertem Zborowskim, Radna Rady Powiatu Szczecineckiego Anna Kieling oraz Ewa Nowosielska  Animator Lokalny reprezentujący Fundację Nauka dla Środowiska

Gmina Barwice jest częścią dużego projektu mającego na celu podejmowanie działań rewitalizacyjnych. Wsparci…

Sołtysi wraz z Burmistrzem oraz Marszałkiem

 Dzień 17.07.2020 r. jest dla naszej Gminy, społeczności bar…

Granty strażackie

Ochotnicze Straże Pożarne mogą liczyć na kolejne wsparcie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Start…

Nietrzeźwi na gminnych drogach
Alkomat położony na masce policyjnego radiowozu

Jak wynika z przekazanych nam danych z Posterunku Policji w Barwicach liczba kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu, w ostatnim czasie się zwiększyła. Statystyki dotyczące pijanych na drogach naszej gminy pokazują, że problem jest poważny (ok 10 nietrzeźwych w ciągu tygodnia). Mundurowi w trakcie kontroli wykorzystują szybko działający Alkomat Alcoquant 6020 plus zakupiony ze środków na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. A my informujemy, że z najbliższym czasie kierowcy mogą się spodziewać na drogach kolejnych „Trzeźwych poranków”.