na zdjęciu prace związane z wymianą lamp na ledy

W ramach współpracy z Gminą Barwice Energa Oświetlenie Sp. z o.o.  przeprowadza modernizację oświetlenia ul…

na zdjęciu dłonie z węglem

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bar…

na zdjęciu odcinek drogi 11

Dzięki współpracy Gminy Barwice z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego o…

na zdjęciu Z-ca Burmistrza Barwic Robert Zborowski i Andrzej Werner

W dniu 17.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach  miało miejsce podpisanie umowy na realizacj…

Podpisanie umowy w ramach FRPA

W dniu dzisiejszym w ogrodach Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się uroczystość podpisania umów w ra…

Nowy okres zasiłkowy 2022/2023
na zdjęciu stos monet na biurku

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach 
informuje mieszkańców, iż:

Od 1 lipca 2022 r. można składać wyłącznie elektronicznie wnioski o:

•    Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami,
•    Specjalny zasiłek opiekuńczy;
•    Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki
do zasiłku rodzinnego, specjalny zasiłek opiekuńczy) na okres zasiłkowy 2022/2023
trwający od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r. można składać od 1 lipca 2022 r. wyłącznie
elektronicznie za pośrednictwem:

– portalu informacyjno-usługowego https://empatia.mpips.gov.pl/

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres
świadczeniowy 2022/2023 trwający od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. można składać
od 1 lipca 2022 r. wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

– portalu informacyjno-usługowego https://empatia.mpips.gov.pl/

Z dniem 1 sierpnia 2022 r. wnioski o świadczenia rodzinne oraz świadczenia
z funduszu alimentacyjnego będzie można składać w wersji papierowej bezpośrednio
w MGOPS w Barwicach w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wnioski o świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego złożone na
okres świadczeniowy 2022/2023 będą rozpatrywane na podstawie dochodów
rodziny za rok 2021 z uwzględnieniem bieżących zmian w dochodach.