Droga na Gonne Małe

29.03.2023 podpisaliśmy umowę na kolejną dużą inwestycję. Niebawem wykonawca rozpocznie „Przebudowę drogi w…

zdjęcia inwestycji

Przedstawiamy kilka większych i mniejszych inwestycji, które obecnie są realizowane na terenie miasta. Pows…

na zdjęciu rękaw munduru żołnierskiego z flagą Polski

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia   28   marca 2023 roku o kwalifikacji wojsko…

logo Pojezierze Razem

Szanowni Państwo, w zakładce „Nabory wniosków PROW” pojawiły się ogłoszenia o naborach:

1) 1/2023 w…

plakat informacyjny Pojezierze razem

Problem z wypełnieniem wniosku? Zapraszamy na szkolenie!

Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM za…

Nowy Prezes ZGM.
Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Nowy Prezes ZGM.

W dniu dzisiejszym obowiązki Prezesa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Barwicach objęła Jolanta Mikołajewska.
Pani Prezes była pracownikiem Urzędu Miasta Szczecinek najpierw jako Inspektor, specjalista ds. zarządzania projektami
a od listopada 2021 r. jako Inspektor, specjalista ds. inwestycji. 
Od ponad 22 lat zajmuje się szeroko rozumianym dbaniem o rozwój lokalny, zarządzając projektami dofinansowanymi
ze źródeł zewnętrznych w urzędzie, a także uczestnicząc w procesie ich realizacji.
Skończyła m.in. studia podyplomowe z zakresu rachunkowości budżetowej i finansowej dzięki którym uzyskała
narzędzie pozwalające na zapewnienie efektywności realizowanych zadań. Posiada także tytuł EMBA z zakresu wiedzy menadżerskiej,
dzięki któremu została przygotowana do stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania a także kształtowania praktycznych umiejętności menadżerskich.

Składamy PODZIĘKOWANIA byłemu Prezesowi Tadeuszowi Chruścielowi za kilkuletnią współpracę,
a nowej Pani Prezes życzymy sukcesów i powodzenia w pełnieniu obowiązków.