Napis Oświadczenie Burmistrza Barwic

W związku z pojawieniem się na terenie Barwic oraz w miejscowościach Gminy Barwi…

Droga gruntowa pod inwestycje w Starym Chwalimiu

Przedmiotowa inwestycja dotyczy wykonania nawierzchni wraz z budową odwodnienia drogowego i kanalizacji des…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Referat Finansowo - Budżetowy przypomina, że:

17.05.2021 r. upływa termin płatności: • drugiej raty…

Screen całej treści ogłoszenia

Informuję, że Gmina Barwice planuje pozyskać w 2021 r. środki na zadania z zakresu usuwania azbestu. Osoby…

Plakat przedstawiający kobietę oraz napis rachmistrz spisowy rozpocznie pracę w maju

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych, informujemy w jaki sposób można zweryfiko…

O bezpieczeństwo na naszym pokładzie dbają przeszkoleni pracownicy - asystent Zuzanna Stupak oraz kierowca Marek Halec
Od lewej kierowca Marek Halec oraz asystent Zuzanna Stupak

Już ponad tydzień trwa realizacja usługi door-to-door. Coraz więcej chętnych dzwoni pod specjalny numer telefonu 530 257 825 zamawiając bezpłatny transport.

Do tej pory przewieźliśmy mieszkańców m.in. do lekarza ale chętnie zabierzemy też na rehablitacje czy zakupy. Bezpośrednią obsługą pasażerów zajmują się przeszkoleni pracownicy - asystent Zuzanna Stupak oraz kierowca Marek Halec.

Realizacja programu jest możliwa dzięki pozyskaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków finansowych w kwocie 534 126,37 zł.

Dzięki usłudze mieszkańcy, którym jest ona dedykowana mogą bezpłatnie dotrzeć np. do lekarza, urzędu, na rehabilitację czy załatwić istotne sprawy urzędowe. Korzystająca z usługi osoba zostanie odebrana z domu, zawieziona do miejsca docelowego i odwieziona do domu.

Jak zamówić usługę bezpłatnego transportu?
Usługę można zamawiać m. in. dzwoniąc pod specjalny numer telefonu 530 257 825 lub 94 713 75 14, a także w formie elektronicznej, za pomocą formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) przesłanego na adres: doortodooratum [dot] barwice [dot] pl lub osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice.